Bố mẹ đi vắng nên gạ địt em kế Ichika Matsumoto cuồng dâm, sao nãy giờ anh không nói. Thế là tôi được dô thăm, dô thì 2 thằng tôi ngồi bàn, 1 thằng công an đứng ở góc phòng bấm điện thoại, tôi nói mà không sợ thằng công an kia nghe luôn: – Có chuyện gì vậy? – Anh lại đó lấy tiền mà nó không chịu trả, nó nói không có thiếu gì hết, Bố mẹ đi vắng nên gạ địt em kế Ichika Matsumoto múp máp anh mới cự mà quán nó đông lính, anh chạy ra ngoài tụi nó dí theo, anh rút tuýp quất 2 thằng gục, xong chạy bị công an kéo hết dô đây. [Thằng này nó du.