Cậu nhân viên nhút nhát và nữ giám đốc Kanami Mai nõn nà , Cương vọt tới Chu Hằng, đại đao xanh biếc ra khỏi vỏ, ánh đao hàn mang chớp động. – Người diệt chó gà. Chu Hằng mờ nhạt nói, vẻ mặt không chút giả dối nào. – Chỉ có miệng lưỡi lợi hại. Thạch Cương nháy mắt ra dấu, Lần đầu bị dụ dỗ bởi nữ giám đốc Kanami Mai nõn nà ba người khác đều nhao nhao tản ra, vây tới Chu Hằng, đợi ba người vào chỗ, hắn nhàn nhạt thốt lên. – Giết! Bốn người đồng thời nhào tới, lưỡi dao sắc bén trong tay xẹt qua trời đêm, phân