Cậu nhân viên số hưởng và nữ quản lý Yuko Ono vắng chồng , đến bây giờ còn dừng lại ở Luyện Thể sơ kỳ tầng một, gần như không khác gì người không tu luyện. Tu vi võ giả chia làm 12 bước, còn gọi là mười hai tầng Luyện Thể, Cậu nhân viên số hưởng và sếp nữ Yuko Ono thiếu thốn sau khi đạt tới Luyện Thể tầng mười hai liền có thể tấn công tầng thứ cao hơn, nghe nói một khi thành công liền có thể một bước lên trời! Nhưng mà hơn trăm năm nay, Chu gia chưa từng xuất hiện một người đi lên được con đường một bước