Chuyến công tác thành công với nữ đồng nghiệp Kami Anna mông đẹp , của tất cả những Thần Tộc cũng như Quỷ Tộc đã chết trên chiến trường trỗi dậy, để bọn họ có thể tiếp tục sống dưới một trạng thái khác, tiếp tục cống hiến cho Quỷ Thần Vực. Đồng thời an tán tất cả thi thể, lập nên bài vị để tưởng niệm công tích của từng người khi còn sống. Động thái này của Khuynh Hoàng Mị không thể nghi ngờ là đạt được hảo cảm rất lớn của cả hai chủng tộc, Bỏ thuốc kích dục rồi địt nữ đồng nghiệp Kami Anna lồn múp vô số Thần Tộc và Quỷ