Đi chịch dạo gặp được em gái ngon và cái kết, chim vào sâu hơn, chờ đợi sự quẫn bách của cái bướm, để đến khí Nga cầu xin tôi đi vào. Sự quẫn bạch của nó ngày một gia tăng, cái mông của nó bối rối ngọ nguậy hết bên này đến bên kia, rồi hãy lên vô vọng, Gái dâm đã có gia đình vẫn đi chịch dạo hai tay nó đã đưa xuống ôm lấy mông tôi đẩy vào, tôi vẫn cong người giữa cho con chim không đi sâu hơn. – Ôi… xin đấy… vào đi… – Xin cái gì? – Xin con chim… Vào sâu đi… Tao không chịu được nữa rồi… uh… Tôi cuối cùng.