Địt nhau tập thể cùng hai mẹ con người yêu, với nhau. Hải Sơn dự định hết tuần làm ca chiều rồi tới ca sáng vào tuần sau thì hắn sẽ tìm cách gặp mặt Mỹ Hạnh vì ca sáng chỉ làm tới 2h00 chiều nên buổi tối hắn hoàn toàn rảnh rỗi. “Nhất định phải tìm cô ấy để hỏi xem có chuyện gì xảy ra mà lại cố tình tránh mặt mình… bực thiệt chứ…” Hắn nghĩ thầm trong bụng, Sung sướng lên đỉnh cùng hai mẹ con người yêu mặt cau có như vừa bị mất sổ gạo nhìn thật là dễ sợ… Ba tháng nay Phúc Minh về nhà luôn vì công trình tạm thời đã.