Em đồng nghiệp vú to và anh nhân viên may mắn, sao? Có thích giống anh không? Vy lại gật lần nữa mà chẳng dám nói. Long lại độc thoại: – Em có muốn thử hông… anh sắp xếp cho… Nghe đến đây Vy nóng bừng mặt, Sung sướng qua đêm tại công ty cùng em đồng nghiệp cô buột miệng nói: – Không… chắc không được đâu anh… kỳ thấy mồ… mắc cỡ chết… – Hi hi… Mắc cỡ nhiều càng thêm sướng nhiều… chứ làm gì chết được. – Long gằn giọng cố hỏi rõ lại – Sao… em thấy thích không thì anh tìm người cho em thử chơi tay ba… với anh. Vy lại ra vẻ nũng nịu.