Em trai nứng cặc hiếp luôn chị kế Hinata Hikage nhiều nước , nhưng ta vẫn muốn cảm tạ tỷ đã giúp đỡ thuộc hạ đột phá Chí Tôn.” Lạc Nam cười nói: “Chính là Cốt Thi Kiếm Đế.” Nhờ Cốt Thi Kiếm Đế đám người trở thành Chí Tôn, hắn mới an tâm giao lại Thanh Long Thánh Địa cho bọn họ trông coi. “Chút chuyện nhỏ.” Thi Mộ Tuyền xua tay, chẳng bận tâm lắm. Nam Thiên Tố cất giọng: “Lần này đến, Em trai nứng cặc hiếp luôn chị họ Hinata Hikage lồn đẹp mục đích chính là muốn khẳng định việc kết minh giữa Đông Hoa Cung, Nam Thiên Môn, Đúc Kiếm Sơn, Tu La Giáo, Thất Thập Tông cùng Thi Địa.” Thi Mộ Tuyền gật đầu, lần trước Lạc