Nam sinh may mắn và cô giáo cuồng dâm, nó đã hí hửng nói: – Mấy em trợ lý ở đây ngon vãi, em không nghĩ ở đây tuyển được đâu nhé! Thằng Lâm cười bảo: – Ở đâu chẳng có hả chú mày, Nam sinh may mắn và cô giáo cuồng dâm tiền nhiều một tí, làm nhàn một tí là các em phi nào như thiêu thân thôi. Nó cười ha hả rồi bảo: – Đúng, anh nói chuẩn luôn. Em kết nhất là cái em hôm nay đứng đưa cho anh xem xét giấy tờ gì đấy. Mặc đầm đỏ ấy, mẹ cái mông của em ấy cong thật. Em là em chỉ muốn tốc.