Nghiện vét máng chị hàng xóm Miho Tono lồn khít , đầy người Chu Hằng, bởi vậy tuy rằng đoán được đầu yêu thú này là Chu Hằng một mình đánh chém, nhưng cũng không vì vậy sinh ra kiêng kỵ! Triệu sư huynh bọn họ là Luyện Cốt Cảnh, với sức một mình có thể đánh chém Tam Vĩ Lang Điêu, lại còn rất nhẹ nhàng! Bởi vậy, bọn họ ăn chắc Chu Hằng! Còn nữa, Nam sinh may mắn phải lòng chị hàng xóm Miho Tono nhiều nước cách làm của bọn họ coi như là Nhân từ, gặp được kẻ tâm ngoan thủ lạt, không nói hai lời liền trực tiếp