Nhân viên may mắn được thịt nữ giám đốc Yu Shinoda vắng chồng , cung rơi xuống mặt đất. Dư lực chưa tiêu, liên tiếp nảy lên, vừa lúc nảy tới chỗ chân Chu Hiến Minh. Thẳng đến lúc này, Chu Hiến Minh mới biết người bị Chu Hằng bóp như chó chết là cháu của hắn! Mà ở trong vài giây ngắn ngủn, con trai, cháu trai duy nhất của hắn không ngờ đều bị Chu Hằng một kiếm xử lý gọn gàng. Nhìn đầu đầy máu của con mình, thân thể hắn không khỏi run lên dữ dội, ngực đau đớn, Thỏa mãn cơn nứng lồn cho sếp nữ Yu Shinoda thiếu thốn