Phim sex chén luôn em hàng xóm vắng chồng, xin hai anh tha cho em… em sẽ làm… làm bằng tay, bằng miệng cho hai anh nha! – Giờ làm gì hả mậy? Hai gã nghe vậy có vẻ phân vân. Nói rồi cả hai lại kéo nhau về một góc nói chuyện. Vy thấy mừng lắm. Cô nghĩ hai gã du côn này cũng không đến xấu xa lắm, chắc không nỡ cướp đi đời con gái của cô. Nằm trên đất,Chồng đi công tác nên em gạ địt luôn ông hàng xóm Vy thấy hai gã tranh luận dữ dội, hầu như là muốn cãi nhau luôn. Vy cố nhỏm dậy, lại gần định can hai gã, đừng.