Sếp già cặc to bắt nữ thư ký phải phục vụ mình, mập, mặt lại mụn nữa… Vy hơi ác cảm… không thích lắm nên cô từ chối. Thấy Vy lùi ra xa, Nữ nhân viên thiếu thốn được sếp già chiếu cố Vũ hơi ngượng không lấn tới nữa. Hắn nhìn quanh rồi bảo: – Ah… em cũng mệt rồi… hay là em vào tắm một cái cho khỏe đi… Hai đứa kia chắc cũng sắp về tới nơi rồi… Nãy giờ mồ hôi của Vy tuôn ướt cả áo. Người ngợm làm cho quần áo cũng dơ đi cả. Thấy hắn nói cũng có lý nên Vy gật đầu. Vũ chỉ cho Vy chỗ Phong và Phú để hành lý..