Sếp già dâm dục chén luôn vợ của nhân viên, mắt vào đó được chứ. Vy đoán chiều qua chắc anh ta cũng là một trong những người làm tình lúc cô say rồi, tính ra thì cũng thân rồi nên về sau cô cũng chẳng thèm ngại ngùng nữa, Sếp già dâm dục chén luôn vợ của nhân viên thoải mái hỏi thăm, trò chuyện với anh ta làm cho không khí bớt phần tẻ nhạt. Cả hai chạy miết thì cũng gặp chỗ đồi cát, nơi cánh rừng Phước Bửu đâm một mõm ra bãi biển. Hôm qua Vy tính dẫn hai gã kia ra trở lại chỗ kỷ niệm này, ôn lại ký ức ngày hai gã.