Sếp già nứng cặc địt luôn nữ thư ký Jinguuji Nao thèm cặc , chuyện của gã họ Đinh sao ? – Ừ, anh cùng người của đội cảnh sát giao thông nghe ngóng, Sếp đi làm chỉ để địt nữ thư ký Jinguuji Nao nhiều nước người này nguyên trước đây làm cảnh sát ở thị trấn Lâm Sơn, không biết lý do gì mà lại được lên làm thư ký cho chủ tịch Huyện, nếu như dựa theo quy định của công ty bảo hiểm chúng ta, nếu có đưa lên tòa án xét xử thì nhất định công ty chúng ta cũng không phải bồi thường cho hắn, nhưng chi bằng chúng ta bán cái nhân tình này, ở chỗ Tiểu Chương anh đã nói xong, chuyện này ai cũng không có biết, chuyện bồi thường