Tag: Inaba Ruka

Sếp nứng cặc địt tập thể em thư ký Inaba Ruka lồn đẹp

Sếp nứng cặc địt tập thể em thư ký Inaba Ruka lồn đẹp, đít lồng bàn loz múi mít, nhìn cứ thơm nức mũi. Ngó đồng hồ thấy thời gian không còn nhiều, Sếp nứng cặc địt tập thể em nhân viên cấp dưới Inaba Ruka lồn đẹp không hành động thì lát nữa thằng Minh hay bà Mẹo về thì hỏng hết kế hoạch. Biết bao lâu thằng Minh mới chở vợ nó về thăm ông, nếu không ra tay thì không cơ hội lâu lắm mới trở lại. Nghĩ tới đó ông Dậu liền vòng ra phía sau nhà lấy cái thùng tưới cây có gắn vòi hoa sen dự định làm bộ tưới mớ bông hồng bông cúc xung quanh chỗ Mỹ Hạnh nằm để.