Thanh niên bị cưỡng hiếp bởi sếp nữ Honjou Suzu dâm đãng , “Bằng không nếu là phân thân Huyễn Ảnh Mộng Long xuất hiện, khó tránh khỏi bị liên tưởng đến Long Thần Chi Hậu.” “Rất khéo léo.” Lạc Nam tán thưởng, Vào nhà nghỉ cùng sếp nữ Honjou Suzu thiếu thốn lịch sử ghi chép lại chỉ có Long Thần Chi Hậu là Huyễn Ảnh Mộng Long duy nhất, quả thật không thích hợp để tiến vào Đạo Yêu Thánh Địa. “Đi thôi, ta sẽ chỉ đường cho ngươi.” Long Uyển Ước nói. “Bên ngoài đang là ngày hay đêm?” Lạc Nam hỏi. “Ngày.” Long