Thanh niên mới lớn bị chị kế dụ dỗ bóc tem, xoa xoa con cặc của tôi rồi bảo: – Đố chồng biết đấy! Tôi tặc lưỡi bảo: – Nửa năm thì chắc là cũng “xã giao” một vài lần. Hằng gật đầu rồi nói tiếp: – Hơn đấy, không chỉ một vài lần đâu, đặc điểm cua Duy là găm một hòn bị thủy tinh vào đầu khấc ấy, Thanh niên mới lớn bị chị kế dụ dỗ bóc tem lúc đầu đút vào làm em đau ơi là đau. Tôi ngạc nhiên rồi nói: – Găm cả bi nữa sao mà hàng họ vợ còn đẹp nhỉ. – Thì cho làm đâu có chục lần… mới đầu thì đau nhưng.