Thuê được em giúp việc dâm dục chiều chủ, Được, món ăn rất ngon. Cháu muốn thưởng gì nào? Hay là cô cho cháu ăn nhé? – Cháu sợ là cháu không có phúc ăn của cô, Thuê được em giúp việc dâm dục chiều chủ hay là thôi đi ạ. – Xì… đừng nhìn vậy, món ăn ngon mà lại nhiều gia vị nữa. Đảm bảo cháu sẽ không quên đâu. – Được… cháu nhớ tấm lòng của cô. Nếu có dịp, cháu cũng sẽ liều thử một phen. – Uh… nhớ nhé, cháu muốn ăn lúc nào cũng được. Cô nũng nịu nháy nháy mắt, rồi ngồi thẳng dậy khi người phục vụ mang ly rượu.