Tình một đêm với nữ đồng nghiệp Kawakita Saika khát tình , sáng trước mặt dần nhòa đi, thứ đầu tiên hắn thấy là một thanh kiếm chói lọi! Trái tim hắn bị nổ rồi! Chỉ là trái tim bị đâm một kiếm nhưng mà đối với cao thủ Luyện Huyết Cảnh mà nói cũng không phải chí mạng, nhưng mà toàn bộ trái tim hắn đều bị kiếm khí phá hủy, biến thành một đống thịt vụn, Say rượu vào nhà nghỉ với nữ đồng nghiệp Kawakita Saika khát tình như vậy thì không cứu sống nổi. Còn thở được một hơi là vì tồn tại Luyện Huyết Cảnh, sinh mệnh lực cường