Xuất tinh vào bướm mẹ bạn học Yuka Oshima nứng lồn, – Anh Hưng tới chưa. – Dạ anh Hưng chưa tới. – Chừng nào Anh Hưng tới mày đưa ổng dô phòng, xong rồi đứng ngoài canh cửa. – Dạ em biết rồi. Nói xong thằng Huy móc túi đưa tờ 200 cho thằng giử xe xong rồi ra lấy xe đi khỏi. Tụi em lén đi qua phòng đó mấy lần có lần giả bộ đi nhầm phòng thấy trong phòng có 5 6 thằng đàn ông đang nhậu, Xuất tinh vào bướm mẹ bạn học Yuka Oshima nóng bỏng con Dung ngồi giữa cũng đang tiếp bia. Khoảng độ 15 phút sau 1 thằng cao to, dáng vẻ công.